Velké a malé klíny: Frank Kohler - Riedmannovy grafy

06.04.2020

Velké klíny

Velké změny životního stylu včetně začlenění intenzivních sportovních aktivit a razantní změny ve stravování přinášejí stres. Přistoupili jste na novoroční nebo jiné předsevzetí, že budete třikrát týdně chodit do posilovny a dosuď jste to nedělali? Přistoupili jste na to, že začnete každý den běhat, přitom Vám tento pohyb vůbec nic neříká? Upravili jste svůj jídelníček tak, že máte hlad, až je vám špatně? Nebo jste začali dělat jinou aktivitu, která dopadla stejně? Prostě vám z toho není dobře? Zamyslete se nad tím, jestli jste do svého dosavadního životního stylu nezasadili moc velký klín.


Malé klíny

Svůj životní styl začněte měnit malými změnami. Dávejte si malé cíle. Každý den se zamyslete nad svým stravováním, nad konkrétním jídlem, které si chcete dát. Je to jídlo pro Vás? Dá Vám něco? Pokud jste tak dosud nečinili, zařaďte do svého jídelníčku zeleninu. Nesoustřeďte se hned na tvorbu a vyhledávání jídel v podobě zeleninových salátů, prostě si naplánujte a snězte mrkev denně. Pokud jste tak dosud nečinili, zařaďte do svého jídelníčku ovoce. V klidu vynechte ovoce tropické a dejte si jablko denně. Začněte chodit a zařaďte chůzi do svého běžného denního programu a na výlety. Přemýšlejte o dalších sportovních aktivitách a vyberte si tu pro Vás správnou. A nezapomeňte si dát některou z našich tyčinek.